Δημοσιεύσεις

Μεταξύ άλλων, εργασίες μου έχουν δημοσιευτεί στα εξής επιστημονικά περιοδικά:

Agricultural Water Management, Applied Mathematics and Computation, Automation in Construction, Computational Management Science, Computers and Operations Research, Construction Management and Economics, Design Principles & Practices-An International Journal, Experts Systems with Applications, Information Sciences, International Journal of Business and Management, International Journal of Design Engineering, International Journal of Finance and Economics, International Journal of Financial Markets and Derivatives, Journal of Computing in Civil Engineering (ASCE), Journal of Construction Engineering and Management (ASCE), Journal of Environmental Engineering (ASCE), Journal of Environmental Management, Journal of Financial Decision Making, Journal of the Knowledge Economy, Journal of Water Resources Planning and Management (ASCE), Managerial Finance, Operational Research-An International Journal, SME Technical Papers, The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, The International Journal of Knowledge, Culture and Change Management, Waste Management and Research, Waste Management, Water Resources Management

Αναλυτικός κατάλογος δημοσιεύσεων βρίσκεται στο CV.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο ορισμένων εργασιών από το Academia.edu

 

 

 

 

Advertisements